Systemet som genererer befaringer

Systemet som henter inn og konverterer de beste prosjektene på markedet til avtalte befaringer.

  • Resultatbasert

  • Fortjenestegaranti

  • Områdeeksklusivitet

  • Kort oppstartstid

Øk fortjenestene dine med flere befaringer enn du klarer å håndtere

Økt antall befaringer gir muligheten til å bruke økte priser som et filtreringssystem for prosjekter. Ved å differensiere priser kan man tiltrekke seg mer seriøse kunder og sikre at ressursene brukes effektivt på de mest lovende prosjektene.

Salgsforløp fra potensielle kunder til avtalte befaringer

Spar timevis hver måned med et sømløst henvendelsesforløp, som konverterer interesserte på nett til ferdig avtalte befaringer rett i kalenderen din.

Hør hva Petter sier:

- Petter Solum, Daglig Leder i Badedesign

Kapasitet

Maks 10 aktive samarbeid til enhver tid

8/10