VILKÅR FOR BRUK

Denne nettsiden ("nettstedet") eies og drives av Digital Trafikk gjør forretninger som "digital-trafikk.no" ("Digital Trafikk", "vi" eller "oss"). Ved å bruke nettstedet godtar du å være bundet av disse tjenestevilkårene og å bruke nettstedet i samsvar med disse tjenestevilkårene, våre retningslinjer for personvern og eventuelle ytterligere vilkår og betingelser som kan gjelde for spesifikke deler av nettstedet eller produkter og tjenester tilgjengelig via nettstedet eller fra Digital Trafikk. Å få tilgang til nettstedet, på noen måte, enten det er automatisert eller på annen måte, utgjør bruk av nettstedet og din samtykke til å være bundet av disse tjenestevilkårene.

Vi forbeholder oss retten til å endre disse tjenestevilkårene eller pålegge nye vilkår for bruken av nettstedet, fra tid til annen, i så fall vil vi legge ut de reviderte tjenestevilkårene på denne nettsiden. Ved å fortsette å bruke nettstedet etter at vi har publisert slike endringer, godtar du vilkårene for bruk, som endret.

Vår Begrensede Lisens til Deg

Dette nettstedet og alt materialet som er tilgjengelig på nettstedet er eiendommen til oss og/eller våre tilknyttede selskaper eller lisensgivere, og er beskyttet av lover om opphavsrett, varemerker og andre immaterielle rettigheter. Nettstedet er kun tilgjengelig for din personlige ikke-kommersielle bruk. Du kan ikke bruke nettstedet eller materialet som er tilgjengelig på nettstedet på en måte som utgjør et brudd på våre rettigheter eller som ikke er autorisert av oss. Mer spesifikt, med mindre det er uttrykkelig autorisert i disse vilkårene for bruk eller av eieren av materialet, kan du ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, lage avledede verk, utnytte eller distribuere i noen måte eller medium (inkludert via e-post eller andre elektroniske midler) noe materiale fra nettstedet. Du kan imidlertid fra tid til annen laste ned og/eller skrive ut én kopi av individuelle sider på nettstedet for din personlige, ikke-kommersielle bruk, forutsatt at du beholder alle merknader om opphavsrett og andre eiendomsrettigheter.

Din Lisens til Oss

Ved å legge ut eller sende inn materiale (inkludert, uten begrensning, kommentarer, blogginnlegg, Facebook-innlegg, bilder og videoer) til oss via nettstedet, internettgrupper, sosiale medier eller til noen av våre ansatte via e-post, tekst eller på annen måte, du representerer: (i) at du er eieren av materialet, eller legger ut eller sender inn med uttrykkelig samtykke fra eieren av materialet; og (ii) at du er tretten år eller eldre. I tillegg, når du sender inn, sender e-post, tekst eller leverer eller legger ut noe materiale, gir du oss, og alle som er autorisert av oss, en royaltyfri, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, ubegrenset, verdensomspennende lisens til å bruke, kopiere, modifisere, overføre, selge, utnytte, lage avledede verk fra, distribuere og/eller offentlig fremføre eller vise slikt materiale, helt eller delvis, på noen måte eller medium, nå kjent eller senere utviklet, for ethvert formål. Det foregående tilskuddet skal inkludere retten til å utnytte alle eiendomsrettigheter i slik publisering eller innsending, inkludert, men ikke begrenset til, rettigheter i henhold til lover om opphavsrett, varemerker, tjenestemerker eller patenter under enhver relevant jurisdiksjon. I forbindelse med utøvelse av slike rettigheter gir du oss, og alle som er autorisert av oss, rett til å identifisere deg som forfatter av alle dine innlegg eller innsendinger ved navn, e-postadresse eller skjermnavn, slik vi finner passende.

Du erkjenner at Digital Trafikk har rett, men ikke forpliktelse, til å bruke og vise alle innlegg eller bidrag av noe slag, og at Digital Trafikk kan velge å slutte med bruk og visning av slikt materiale (eller deler av det), når som helst og uansett grunn overhodet.

Begrensninger på kobling og innramming. Du kan opprette en hypertekstlenke til nettstedet så lenge lenken ikke angir eller antyder sponsing av nettstedet ditt fra oss eller av nettstedet. Du kan imidlertid ikke, uten vår forutgående skriftlige tillatelse, ramme eller innekoble noe av innholdet på nettstedet, eller innlemme noe av vårt materiale, innhold eller intellektuelle eiendom i en annen nettside eller annen tjeneste.

Ansvarsfraskrivelse

Gjennom hele nettstedet kan vi gi lenker og pekepinner til Internett-sider som vedlikeholdes av tredjeparter. Vår kobling til slike tredjepartssider innebærer ikke en godkjenning eller sponsing av slike nettsteder eller informasjonen, produktene eller tjenestene som tilbys på eller gjennom sidene. I tillegg driver eller kontrollerer verken vi eller tilknyttede selskaper i noen henseende informasjon, produkter eller tjenester som tredjeparter kan levere på eller gjennom nettstedet eller på nettsteder som vi lenker til på nettstedet.

Eventuelle meninger, råd, uttalelser, tjenester, tilbud eller annen informasjon eller innhold uttrykt eller gjort tilgjengelig av tredjeparter, inkludert informasjonsleverandører, er de fra de respektive forfatterne eller distributørene, og ikke Digital Trafikk. Verken Digital Trafikk eller noen tredjepartsleverandør av informasjon garanterer nøyaktigheten, fullstendigheten eller nytten av noe innhold. Videre verken godkjenner eller er Digital Trafikk ansvarlig for nøyaktigheten og påliteligheten til noen meninger, råd eller uttalelser på noen av nettstedene av andre enn en autorisert Digital Trafikk-representant mens han/hun opptrer i hans/hennes offisielle egenskap.

INFORMASJONEN, PRODUKTENE OG TJENESTERNE TILBYDES PÅ ELLER GJENNOM NETTSTEDET OG DIGITAL TRAFIKK OG TREDJEPARTSNETTSTEDER LEVERES "SOM DE ER" OG UTEN GARANTIER AV NOEN SLAG, VERKEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE. I FULLSTENDELSE TILLATET I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASKRIVER VI OSS ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR EN DEL. VI GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET ELLER NOEN AV DETS FUNKSJONER VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI, AT DEFEKTER VIL BLI RETTET, ELLER AT NOEN DEL AV DETTE NETTSTEDET, INKLUDERT OPPSLAGSTAVLER, ELLER SERVERENE AV DENNE SERVERENE, DER ER FRI. ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER.

VI GARANTERER ELLER GIR NOEN ERKLÆRINGER VEDRØRENDE BRUK ELLER RESULTATER AV BRUK AV NETTSTED ELLER MATERIALER PÅ DETTE NETTSTEDET ELLER PÅ TREDJEPARTS NETTSTEDER ANGÅENDE DERES KORREKTHET, NØYAKTIGHET, AKTUELL ELLER PÅLITELIGHET.

Du samtykker til enhver tid i å forsvare, holde skadesløs og holde Digital Trafikk dets tilknyttede selskaper, deres etterfølgere, erververe, rettighetshavere og lisenshavere og deres respektive mor- og datterselskaper, agenter, tilknyttede selskaper, ledere, styremedlemmer, aksjonærer og ansatte til hver fra og mot enhver alle krav, søksmål, skader, forpliktelser, kostnader og utgifter, inkludert advokatsalærer og utgifter, som oppstår som følge av eller relatert til ditt brudd på forpliktelser, garantier, representasjoner eller avtaler som er angitt her.

Netthandel

Enkelte deler av nettstedet kan tillate deg å kjøpe mange forskjellige typer produkter og tjenester på nettet som leveres av tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for kvaliteten, nøyaktigheten, aktualiteten, påliteligheten eller andre aspekter ved disse produktene og tjenestene. Hvis du foretar et kjøp fra en selger på nettstedet eller på et nettsted det er koblet til av nettstedet, informasjonen du får inn under ditt besøk på den forhandlerens nettbutikk eller nettsted, og informasjonen du gir som en del av transaksjonen, for eksempel kredittkortnummer og kontaktinformasjon, kan samles inn av både selgeren og oss. En selger kan ha personvern og datainnsamlingspraksis som er annerledes enn vår. Vi har ikke noe ansvar eller ansvar for disse uavhengige retningslinjene. I tillegg, når du kjøper produkter eller tjenester på eller gjennom nettstedet, kan du være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som spesifikt gjelder for ditt kjøp eller bruk av slike produkter eller tjenester. For mer informasjon om en selger, nettbutikken, personvernerklæringen og/eller andre vilkår og betingelser som kan gjelde, kan du besøke selgerens nettsted og klikke på informasjonslenkene eller kontakte selgeren direkte. Du fritar oss og våre tilknyttede selskaper fra eventuelle skader du pådrar deg og godtar å ikke gjøre krav mot oss eller dem, som oppstår fra ditt kjøp eller bruk av produkter eller tjenester som er gjort tilgjengelige av tredjeparter via nettstedet.

Din deltakelse, korrespondanse eller forretningsforbindelser med en tredjepart som finnes på eller gjennom nettstedet vårt, angående betaling og levering av spesifikke varer og tjenester, og andre vilkår, betingelser, representasjoner eller garantier knyttet til slike forretninger, er utelukkende mellom deg og en slik tredjepart parti. Du samtykker i at Digital Trafikk ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig for tap, skade eller andre forhold av noe slag som oppstår som et resultat av slike forretninger.

Du godtar å være økonomisk ansvarlig for alle kjøp gjort av deg eller noen som handler på dine vegne gjennom nettstedet. Du godtar å bruke nettstedet og å kjøpe tjenester eller produkter gjennom nettstedet kun for legitime, ikke-kommersielle formål. Du samtykker også i å ikke foreta kjøp for spekulative, falske eller uredelige formål eller med det formål å forutse etterspørselen etter et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste. Du samtykker i å kun kjøpe varer eller tjenester for deg selv eller for en annen person som du har lov til å gjøre det for. Når du foretar et kjøp for en tredjepart som krever at du sender inn tredjepartens personopplysninger til oss eller en forhandler, bekrefter du at du har innhentet uttrykkelig samtykke fra en slik tredjepart til å gi slik tredjeparts personopplysninger.

Kjøpet ditt er kun til personlig bruk. Deling av kjøp er ikke tillatt og vil bli ansett som uautorisert, en krenkende bruk av vårt opphavsrettsbeskyttede materiale, og kan utsette overtredere for ansvar.

Hvis betaling for et kurs avvises, vil systemet vårt automatisk deaktivere tilgangen til vårt Premium materiell. (Vi forstår. Dette skjer vanligvis fordi et kredittkort utløper.) Vi ønsker å hjelpe deg med å gjenopprette tilgangen din, så vi vil gjøre vårt beste for å kontakte deg for å hjelpe deg med å løse dette problemet. Når faktureringsproblemet er løst, gjenoppretter vi tilgangen.

Interaktive Funksjoner

Dette nettstedet kan inneholde en rekke funksjoner, som oppslagstavler, nettlogger, chatterom og e-posttjenester, som tillater tilbakemelding til oss og sanntidsinteraksjon mellom brukere, og andre funksjoner som lar brukere kommunisere med andre. Ansvaret for hva som legges ut på oppslagstavler, nettlogger, chatterom og andre offentlige postområder på nettstedet, eller sendes via e-posttjenester på nettstedet, ligger hos hver bruker – du alene er ansvarlig for materialet du legger ut eller sender. Vi kontrollerer ikke meldingene, informasjonen eller filene som du eller andre kan levere gjennom nettstedet. Det er en betingelse for din bruk av nettstedet at du ikke:

● Begrense eller hindre andre brukere fra å bruke og nyte nettstedet.

● Bruk nettstedet til å utgi seg for en person eller enhet, eller feilaktig oppgi eller på annen måte gi en feilaktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet.

● Forstyrre eller forstyrre servere eller nettverk som brukes til å tilby nettstedet eller dets funksjoner, eller ikke adlyde krav, prosedyrer, retningslinjer eller forskrifter for nettverkene vi bruker for å tilby nettstedet.

● Bruk nettstedet til å oppmuntre eller oppmuntre andre til å begå ulovlige aktiviteter eller forårsake personskade eller skade på eiendom.

● Få uautorisert tilgang til nettstedet, eller en hvilken som helst konto, datasystem eller nettverk koblet til dette nettstedet, ved hacking, passordutvinning eller andre ulovlige midler.

● Skaffe eller forsøke å skaffe materiale eller informasjon på alle måter som ikke med vilje er gjort tilgjengelig via denne siden.

● Bruk nettstedet til å legge ut eller overføre ulovlig, truende, fornærmende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, vulgær, pornografisk, profan eller usømmelig informasjon av noe slag, inkludert, men ikke begrenset til, overføringer som utgjør eller oppmuntrer til atferd som vil utgjøre en straffbar handling, gi pådra seg sivilt ansvar eller på annen måte bryte med lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov.

● Bruk nettstedet til å legge ut eller overføre informasjon, programvare eller annet materiale som krenker eller krenker andres rettigheter, inkludert materiale som er et brudd på personvernet eller publisitetsrettigheter eller som er beskyttet av opphavsrett, varemerke eller andre eiendomsrettigheter, eller avledede arbeider med hensyn til dette, uten først å ha innhentet tillatelse fra eieren eller rettighetshaveren.

● Bruk nettstedet til å legge ut eller overføre informasjon, programvare eller annet materiale som inneholder virus eller annen skadelig komponent.

● Bruk nettstedet til å legge ut, overføre eller på noen måte utnytte informasjon, programvare eller annet materiale til kommersielle formål, eller som inneholder reklame.

● Bruk nettstedet til å annonsere eller oppfordre noen til å kjøpe eller selge produkter eller tjenester, eller for å gi donasjoner av noe slag, uten vår uttrykkelige skriftlige godkjenning.

● Samle inn for markedsføringsformål alle e-postadresser eller annen personlig informasjon som er lagt ut av andre brukere av nettstedet.

Digital Trafikk kan være vertskap for oppslagstavler, chatter og andre offentlige fora på sine nettsteder. Enhver bruker som ikke overholder vilkårene og betingelsene i denne avtalen, kan bli utvist fra og nektet fortsatt tilgang til meldingstavler, chatter eller andre offentlige fora i fremtiden. Digital Trafikk eller dets utpekte agenter kan fjerne eller endre brukerskapt innhold når som helst, uansett årsak. Oppslagstavler, chatter og andre offentlige fora er ment å tjene som diskusjonssentre for brukere og abonnenter. Informasjon og innhold som legges ut i disse offentlige foraene kan gis av Digital Trafikk-ansatte, Digital Trafikks eksterne bidragsytere eller av brukere som ikke er knyttet til Digital Trafikk, hvorav noen kan bruke anonyme brukernavn. Digital Trafikk fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar og godkjenning og gir ingen representasjon med hensyn til gyldigheten av noen meninger, råd, informasjon eller uttalelser gitt eller vist i disse forumene av tredjeparter, og vi er heller ikke ansvarlige for eventuelle feil eller utelatelser i slike innlegg, eller for hyperkoblinger innebygd i alle meldinger. Under ingen omstendigheter vil vi, våre tilknyttede selskaper, leverandører eller agenter være ansvarlige for tap eller skade forårsaket av din tillit til informasjon innhentet gjennom disse forumene. Meningene som uttrykkes i disse forumene er utelukkende deltakernes meninger, og reflekterer ikke meningene til Digital Trafikk eller noen av dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper.

Digital Trafikk har ingen som helst forpliktelse til å overvåke noe av innholdet eller innleggene på oppslagstavler, chatterom eller andre offentlige fora på sidene. Du erkjenner og godtar imidlertid at vi har den absolutte rett til å overvåke det samme etter eget skjønn. I tillegg forbeholder vi oss retten til å endre, redigere, nekte å legge ut eller fjerne alle innlegg eller innhold, helt eller delvis, uansett årsak og å avsløre slikt materiale og omstendighetene rundt overføringen til en tredjepart for å tilfredsstille enhver gjeldende lov, forskrift, juridisk prosess eller myndighetsforespørsel og for å beskytte oss selv, våre kunder, sponsorer, brukere og besøkende.

Noen ganger inkluderer vi tilgang til et nettsamfunn som en del av programmene våre. Vi ønsker at hvert enkelt medlem skal tilføre verdi til gruppen. Målet vårt er å gjøre fellesskapet ditt til det mest verdifulle fellesskapet du er medlem av. Derfor forbeholder vi oss retten til å fjerne hvem som helst når som helst. Vi gjør dette sjelden, men vi vil fortelle deg hvor seriøst vi tar lokalsamfunnene våre.

Registrering

For å få tilgang til visse funksjoner på nettstedet, kan vi be deg om å oppgi visse demografiske opplysninger, inkludert kjønn, fødselsår, postnummer og land. I tillegg, hvis du velger å registrere deg for en bestemt funksjon på nettstedet, for eksempel chatterom, nettlogger eller oppslagstavler, kan du også bli bedt om å registrere deg hos oss på det oppgitte skjemaet, og slik registrering kan kreve at du oppgi personlig identifiserbar informasjon som navn og e-postadresse. Du samtykker i å gi sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon om deg selv som bedt om av nettstedets registreringsskjema. Hvis vi har rimelig grunn til å mistenke at slik informasjon er usann, unøyaktig eller ufullstendig, har vi rett til å suspendere eller avslutte kontoen din og nekte all nåværende eller fremtidig bruk av nettstedet (eller deler av det). Vår bruk av personlig identifiserbar informasjon du gir oss som en del av registreringsprosessen er underlagt vilkårene i vår personvernerklæring.

Passord

For å bruke visse funksjoner på nettstedet, trenger du et brukernavn og passord, som du vil motta gjennom nettstedets registreringsprosess. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet og kontoen og er ansvarlig for alle aktiviteter (enten av deg eller andre) som skjer under passordet eller kontoen din. Du samtykker i å varsle oss umiddelbart om enhver uautorisert bruk av passordet eller kontoen din eller andre sikkerhetsbrudd, og for å sikre at du avslutter kontoen din på slutten av hver økt. Vi kan ikke og vil ikke være ansvarlige for tap eller skade som oppstår som følge av at du ikke har beskyttet passordet eller kontoinformasjonen din.

Ansvarsbegrensning

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET, SKAL VI, VÅRE DATTERSELSKAP OG MORSELSKAPER ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER PÅ OSS, SOM FØLGE AV OSS, NETTSTEDET, INKLUDERT VÅRE MELDINGER, BLOGGER, KOMMENTARER FRA ANDRE, BØKER, E-POST, PRODUKTER ELLER TJENESTER, ELLER TREDJEPARTSMATERIALER, PRODUKTER ELLER TJENESTER GJØRT TILGJENGELIG GJENNOM NETTSTEDET ELLER AV OSS ELLER HVIS VI ANNONSER DET ELLER. AV MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ER DU SPESIFIKT ANERKENDER OG GODTAR AT VI IKKE ER ANSVARLIG FOR NOEN BRUKERS ÆREKRENKENDE, STØTENDE ELLER ULOVLIG. HVIS DU ER MISFORFØYD MED NETTSTEDET, EVENTUELLE MATERIALER, PRODUKTER ELLER TJENESTER PÅ NETTSTEDET, ELLER MED NOEN AV NETTSTEDENS VILKÅR OG BETINGELSER, ER DIN ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL Å AVSLUTE BRUKEN AV PRODUKTNETTSTEDET, OG SERV-NETTSTEDET. SELSKAPET ER IKKE EN INVESTERINGSRÅDGIVNING, ER IKKE EN INVESTERINGSRÅDGIVER, OG GIR IKKE PERSONLIG FINANSIELL RÅDGIVNING ELLER OPPFØRER SOM FINANSIELL RÅDGIVER.

VI FINNES KUN FOR UTDANNINGSFORMÅL, OG MATERIALET OG INFORMASJONEN SOM FINNES HER OG I VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER ER KUN FOR GENERELLE INFORMASJONSFORMÅL. INGEN AV INFORMASJONEN GITT AV OSS ER MENT SOM INVESTERING, SKATT, REGNSKAP ELLER JURIDISK RÅDGIVNING, SOM ET TILBUD ELLER OPPFORDRING OM ET TILBUD OM KJØP ELLER SELGE, ELLER SOM EN ANBEFALING, ANBEFALING ELLER SPONSRING AV NOEN SELSKAP. VÅR INFORMASJON BØR IKKE STÅLLES PÅ FOR FORMÅL MED Å TRANSAKERE I VERDIPILIER ELLER ANDRE INVESTERINGER.

VI TILBYR ELLER TILBYR IKKE SKATTE-, JURIDISKE ELLER INVESTERINGSRÅD OG DU ER ANSVARLIG FOR Å RÅDØRE SKATTE-, JURIDISKE ELLER FINANSIELLE FAGPERSONER FØR DU HANDLER PÅ NOEN INFORMASJON GITT AV OSS.

DETTE NETTSTEDET ER KONTINUERLIG UNDER UTVIKLING, OG DIGITAL TRAFIKK GIR INGEN GARANTI AV NOEN SLAG, UNDERFORSTÅTT ELLER UTTRYKKELIG, ANGÅENDE DET NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET ELLER EGNETHET FOR NOEN FORMÅL.

DU erkjenner og samtykker i at DIGITAL TRAFIKK ELLER DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ikke har gitt noen representasjon og stole på med hensyn til fremtidige inntekter, utgifter, salgsvolum eller potensiell lønnsomhet som kan utledes av deltakelsen i DETTE PROGRAMMET.

Avslutning

Vi kan kansellere eller avslutte din rett til å bruke nettstedet eller deler av nettstedet når som helst uten varsel. I tilfelle kansellering eller oppsigelse har du ikke lenger rett til å få tilgang til den delen av nettstedet som er berørt av slik kansellering eller oppsigelse. Restriksjonene som er pålagt deg med hensyn til materiale som er lastet ned fra nettstedet, og ansvarsfraskrivelsene og ansvarsbegrensningene som er angitt i disse tjenestevilkårene, skal bestå.

Angrerett

Ditt kjøp av et produkt eller en tjeneste eller billett til en begivenhet kan eller ikke gi noen refusjon. Hvert spesifikt produkt, tjeneste, arrangement eller kurs vil spesifisere sine egne refusjonsregler.

Annet

Denne avtalen skal være bindende for og gjelde til fordel for Digital Trafikk og våre respektive overdragere, etterfølgere, arvinger og juridiske representanter. Verken denne avtalen eller noen rettigheter under denne kan tildeles uten skriftlig forhåndssamtykke fra Digital Trafikk. Til tross for det foregående, kan alle rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen fritt tildeles av Digital Trafikk til enhver tilknyttet enhet eller noen av dets heleide datterselskaper

Disse bruksvilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen skal være ulovlig, ugyldig eller av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen anses å kunne skilles fra denne avtalen og skal ikke påvirke gyldigheten og håndhevbarheten til eventuelle gjenværende bestemmelser.

Ansvarsfraskrivelse

Selv om det er svært usannsynlig, kan denne policyen endres når som helst etter vårt skjønn. Hvis vi skulle oppdatere denne policyen, vil vi legge ut oppdateringene til denne siden på nettstedet vårt.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående personvernreglene våre, vennligst send dem til: [email protected]